Viziune și Misiune - Cercetașii RomânieiCercetașii României

Viziune la o persoană în vârstă

Fotografii relevante fără drepturi de autor

Otilia Tudorel Actualizarea de sine:de la starea de bine la viziunea asupra lumii Irina Macsinga, Delia Vîrgă, Otilia Ioana Tudorel Rezumat Studiul de faţă îşi propune identificarea şi evaluarea legăturii între actualizarea de sine, starea de bine psihologică şi viziunea asupra lumii la nivelul intregului eşantion. În cadrul cercetării sunt implicaţi 60 de participanţi.

Pe de o parte, prelungirea duratei medii de viață, iar pe de altă parte scăderea uneori dramatică a natalității [2]a dat naștere unei tranziții demografice fără precedent, care vede literalmente ruinată piramida vârstei așa cum se prezenta ea nu cu mai mult de cincizeci de ani în urmă: în creștere constantă numărul persoanelor în vârstă, în scădere constantă numărul persoanelor tinere.

S-au aplicat următoarele metode: Scurt index al actualizării de sine Jones şi Crandell,Scala stării de bine psihologice Ryff, şi Evaluarea viziunii asupra lumii, Koltko-Rivera, Rezultatele au confirmat existenţa unor corelaţii între actualizarea de sine și starea de bine psihologică, precum și între actualizarea de sine și viziunea asupra lumii.

Formarea şi dezvoltarea la tineri şi adulţi a unor atitudini care valorizează dezvoltarea personală, autocunoaşterea şi autoacceptarea este o premisă a actualizarii sinelui şi o informaţie importantă pentru consilieri şi educatori.

Demnitatea persoanei în vârstă şi misiunea sa în Biserică şi în lume

Cuvinte cheie: actualizarea de sine, starea de bine psihologică, viziunea asupra lumii, dezvoltare personală Abstract The purpose of this study is to examine the relationship between self-actualization, psychological well-being and worldview. A sample of 60 participants was used for this research.

vitamine pentru îmbunătățirea vederii cu afine recuperare îmbunătățită a vederii

Results confirm that between self-actualization, psychological well-being and worldview a correlation exists. Developing some skills in youth and adults who value personal growth, self-knowledge and self-acceptance is a premise to self- actualization, and offer important information for counselors and educators.

viziune la o persoană în vârstă

Keywords: self-actualization, psychological well-being, worldview, personal development 1 Introducere Cercetarea de faţă vizează aria psihologiei dezvoltării, a personalităţii şi diferentială, precum şi a consilierii, actualizarea de sine reprezintând un concept cu importante valenţe aplicative în tot ceea ce înseamnă studii asupra dezvoltării umane, procesului de maturizare şi de individualizare.

Principalul scop al lucrării de faţă este acela de a identifica şi evalua legătura între actualizarea de sine, starea de bine psihologică şi viziunea asupra lumii la nivelul intregului eşantion.

Despre noi

Actualizarea de sine Termenul de auto-actualizare a fost introdus în literatura de specialitate de Kurt Goldstein şi preluat de Maslowcare descrie acest concept ca fiind dorinţa de împlinire de sine a oamenilor, mai exact de a-şi atinge potenţialul maxim în conformitate cu predispoziţia naturală. Această tendinţă poate fi descrisă drept dorinţă de a deveni tot mai mult ceea ce este persoana în toată specificitatea ei, de a deveni tot ce poate deveni.

cum să îmbunătățiți vederea cu ajutorul gimnasticii osteopatie miopică

Folosind metoda Delphi, plecând de la literatura de specialitate şi luând în considerare părerile autorizate ale specialiştilor cât şi a unor nespecialişti, Leclerc, Lefrançois, Dubé, Hébert şi Gaulin au definit actualizarea de sine ca fiind un proces prin care potenţialul fiecărui individ este dezvoltat în congruenţă cu percepţia şi experienţa acestuia. Pentru a-şi dezvolta armonios întregul potenţial e nevoie ca indivizii să-şi dezvolte potenţialul în armonie cu propriile experienţe.

Cei mai buni indicatori ai actualizării de sine sunt deschiderea spre experienţă şi abilitatea persoanei de a fi congruentă cu ea însăşi şi cu acţiunile sale.

myanmar, birmanez, om, ochelari, au viziune scăzută, riduri, vechi, in varsta, pălărie

Actualizarea de sine nu este o chestiune ce ţine de înaltă perfoamanţă, ci de înaltă funcţionare a individului, totuşi succesul unei bune funcţionări nu este garantat de viziune la o persoană în vârstă ce nu depinde numai de individ ci şi de condiţii şi circumstanţe din mediu care nu pot fi controlate Leclerc, Lefrançois, Dubé, Hébert şi Gaulin, O cercetare relevantă pentru acest studiu este aceea a lui Plouffe şi Gravelle, care într-un studiu cu privire viziune la o persoană în vârstă legatura dintre vârstă, sex, personalitate şi actualizarea de sine au demonstrat că există corelaţii semnificative legate de vârsta.

Astfel, subiecţii cu vârsta între 68 şi 84 ani au obţinut un scor mediu mai mic decât cei cu vârsta între 56 şi 67 ani la patru dimensiuni ale actualizării de sine: existenţialism, reactivitate emoţională, acceptarea agresiunii şi capacitatea stabilirii unui contact intim.

Tendinţa de autoactualizare este specifică nu doar oamenilor, ci tuturor fiinţelor vii, după Rogers ea viziune și plus și minus aspiraţia, care se manifestă la toate fiinţele vii, prin dorinţa de a se extinde, de a se răspândi, de a deveni autonome, de a se dezvolta, de a atinge un anumit nivel 2 de maturitate; de a-şi exprima şi de a-şi manifesta toate capacităţile organismului, în măsura în care această acţiune îmbunătăţeşte organismul sau pe sine însuşi.

viziune la o persoană în vârstă

Conform lui Maslowapud Schultz,persoanele aflate în procesul de actualizare a viziune la o persoană în vârstă prezintă următoarele caracteristici: o eficientă percepţie a realităţii — aceste persoane percepând lumea şi celelalte persoane clar, obiectiv, fără prejudecăţi şi idei preconcepute; acceptarea propriei persoane, a celorlalţi şi a naturii — indivizii îşi acceptă calităţile şi slăbiciunile fără a încerca să prezinte o falsă imagine de sine şi fără a se simţi vinovaţi sau ruşinaţi de propriile eşecuri; spontaneitate, simplitate şi naturaleţe — comportamentul fiind unul deschis, natural şi autentic fără a fi însă prea asertiv.

O altă caracteristică este capacitatea acestor indivizi de a se centra asupra problemelor exterioare lor. Ei au un viziune la o persoană în vârstă în viaţă, o sarcină de îndeplinit care le solicită mare parte din energie. Această implicare le dezvoltă abilităţile şi-i ajută să-şi definească sentimentul de sine.

Contact Viziune și Misiune Misiunea Cercetăşiei în societatea româneasca este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate. Aceasta se realizează prin: Implicarea tinerilor într-un proces educativ non-formal, pe toată durata anilor în care se formează ca indivizi.

Sentimentul detaşării şi solitudinea sunt alte caracteristici ale persoanelor aflate în procesul actualizării sinelui, aceste persoane pot sta în solitudine mai mult decât persoanele neactualizate, fără ca aceasta să le provoace disconfort. Această independenţă îi poate face să pară distanţi şi neprietenoşi însă nu aceasta este intenţia lor, ei au un grad de automomie mai ridicat faţă de al altor persoane şi nu râvnesc după suport social.

viziune la o persoană în vârstă viziune de noapte bună

Capacitatea de a avea o prospeţime a aprecierii este de asemenea o caracteristică a persoanelor actualizate, ele având abilitatea de a percepe şi experimenta mediul cu prospeţime şi veneraţie.

Starea de bine psihologică Acest concept este definit ca fiind percepţia subiectivă a individului asupra sănătăţii psihologice şi a calităţii vieţii pe plan cognitiv şi al afectelor Lubin şi Whitlock, apud.

Landen şi Wang, Componenta cognitivă se referă la semnificaţia personală asupra sănătăţii viziune la o persoană în vârstă şi a satisfacţiei în viaţă iar, dimensiunea afectivă include experienţa emoţională personală care poate fi pozitivă sau negativă. Bradburnapud Salami, considera că o persoană cu un nivel ridicat al afectelor pozitive faţă de cele negative va avea un nivel ridicat al stării de bine psihologice şi invers.

Centre Locale

În lucrarea de faţă, se utilizează modelul teoretic elaborat de Ryff pentru a defini dimesniunile stării de bine psihologice. Ryffapud. Salami, oferă un model multidimensional al stării de bine psihologice care s-a dezvoltat din teoriile cu privire la modul în care o persoană poate funcţiona pozitiv, satisfăcător şi eficient odată cu înaintarea în vârstă şi a teoriilor despre dezvoltarea umană adecvată.

Aceste dimensiuni sunt: autonomia — independenţă şi 3 autodeterminare; controlul asupra mediului — abilitatea cu care persoana îşi conduce viaţa; dezvoltarea personala — deschiderea către noi exprienţe; relaţiile pozitive cu ceilalţi — posibilitatea de a avea relaţii satisfăcătoare şi de bună calitate cu alte persoane; scopul în viaţă - convingerea că viaţa are un sens; auto-acceptarea — atitudinea pozitivă asupra trecutului şi a oamenilor.