Pe tema viziunii cu prezentare. Structura Unui Eseu Cu Privirea La Tema Si Viziunea Despre Lume Într

Textul reprezintă un roman, deoarece este o specie a genului epic în proză, cu o acţiune care se desfăşoară pe mai multe planuri narative, cu conflicte multiple şi un număr mare de personaje.

Realismul este curentul literar apărut în context european la mijlocul sec. INCADRARE Opera, se încadrează în realism datorită prezenţei următoarelor particularităţi: După mărturisirile scriitorului geneza romanului este bazată câteva evenimente reale pe tema viziunii cu prezentare susţin veridicitatea. În satul de baştină, Liviu Rebreanu a întâlnit un ţăran pe nume Ion Pop al Glanetasului care i-a vorbit de pământ cu patimă şi care s-a plâns de faptul că nu are pământ, pentru el fiind echivalent cu statutul social.

În acelaşi sat într-o duminică de sărbătoare, scriitorul a observat un ţăran ieşit de la biserică, mergând peste hotare şi aplecându-se asupra pământului şi-a apropiat fata de pământ ca o sărutare, dar văzând că cineva îl priveşte a fugit.

În dezbatere. Modelul de subiect la limba și literatura română EN 2021Partea a II-a

O altă particularitate realistă este verosimilitatea operei. În realizarea tabloului satului transilvănean înainte de război, considerată o adevărată epopee a satului dintre munţi, un rol important îl joacă creionarea ierarhiilor sociale după locul unde stau, cu cine vorbesc oamenii: primarul sta cu bătrânii fruntaşi, bărbaţii îşi scot pălăriile la apropierea preotului Belciug şi a familiei Herdelea, învăţătorul satului.

Astfel, sunt surprinse în mod realist, verosimil şi complex toate straturile lumii ţărăneşti: intelectualitatea ţărănească: învăţătorul, preotul, apoi autorităţile: primarul, notarul, liota politicienilor în goană după boli autoimune și vedere. De asemenea, datinile, cutumele ardelene specifice,legate de horă, nunta şi înmormântare, conferă operei verosimilitate.

În primul rând, opera respectă principiul cauzalităţii şi al coerenţei, romanul având odesfăşurare logică şi cronologică.

ce înseamnă viziunea 0 75 miopie grad 2 miopie

Totuşi, naratorul adaugă procedeul anticipării, prin care se prefigurează evoluţia unui personaj prin replici, gesturi, situaţii care anunţă evenimentele ulterioare. Soţii Herdelea cu domnişoara Ghighi veniră înadins să însoţească la groapa pe Ion care, deşi le făcuse buclucul cu jalba lui, a fost om săritor side ispravă. De altfel prilejul era bun să încerce şi o învoiala cu«pămătuful» în privinţa locului căsuţei lor Pretextul narativ prin care sunt adunate toate persionajele în aceeaşi scenă îl constituie horă, care are triplu rol: prezentarea personajelor, pe categorii sociale, în aceeaşi scenă dansatori, fete pe tema viziunii cu prezentare, mame, copii, bărbaţi discutând treburi obşteşti, intelectualiprefigurarea conflictelor dintre Ion şi Vasile Baciu, dintre Ion şi George şi realizarea unei pagini etnografice prin descrierea unei realităţi esenţiale din viaţa satului.

La nivel tematic, discursul narativ dezvolta central tema socialului,autorul propunând o monografie a satului transilvănean de la începutul secolului al XX-lea.

Încărcat de

De asemenea este surpinsa, în viziunea medicinii tradiționale cu viziunea tradiţională a scriitorului asupra lumii, tema destinului, care se dovdeste a fi tragic pentru multe din persoanje: Ana se pe tema viziunii cu prezentare, iar Ion este omorât de către George.

Mesajul operei are o mare încărcătură de valori etice, ideea de bază consituind-o dezintegrarea morală a persoanei, provocată de câștigând vederea avidă de pământ şi implicit pe tema viziunii cu prezentare dorinţa de a face parte din clasa socială înaltă, a oamenilor înstăriţi. Un roi de muşte zburătăceau primprejur Personajul este un exponent al categoriei din care face parte, prin felul în care îşi trăieşte drama şi, mai ales, prin trăsătura să dominantă, iubirea pentru pământ.

Incipitul propriu-zis constă în fixarea indicilor spaţiali prin descrierea drumului spre satul Pripas, loc fictiv, şi prin enumerarea toponimelor reale Armadia, Cârlibaba, Someş, Pasul Bârgăului şi a celor fictive Râpele-Dracului, Cişmeaua-Mortului.

Drumul, alb, la fel ca energia cu care tinerii joacă Someşana sugerează vitalitatea şi bucuria începutului.

Finalul prezintă adunarea personajelor la sfinţirea noii biserici clădite de Belciug, care simbolizează purificarea spaţiului, apoi drumul parcurs de Herdeleni spre ieşirea din Pripas. Dacă la început drumul era neted, vesel, alb, în final ne întâmpină imaginea unui drum batatatorit, semn că timpul şi-a lăsat amprenta asupra existenţei umane.

Preponderenţa conflictelor exterioare în roman este specifică structurii realiste a acestuia. Conflictele exterioare reliefează evoluţia personajelor şi permit caracterizarea complexă a acestora, prin relaţiile pe care le determină. Conflictul este generat, ca în orice roman realist de dorinţa de parvenire a unui personaj, de luptă pentru o poziţie socială şi de confuziile generate de iubire. Conflictul central al romanului este lupta pentru pământ care determină în lumea satului poziţia socială a indivizilor şi autoritatea lor morală.

slabă vedere vă doare

Ion este implicat într-un dublu conflict exterior: cu Vasile Baciu, pentru obţinerea pământului şi cu George Bulbuc, pentru Ana şi apoi pentru Florica. În confruntarea cu Vasile Baciu, el foloseşte şantajul moral, ameninţând că dacă nu i se vor satisface condiţiile, Ana va fi expusă lumii ca una care a păcătuit înainte de nuntă, rămânând însărcinată.

Structura Unui Eseu Cu Privirea La Tema Si Viziunea Despre Lume Într

Cu George, conflictul are că miză iubirea. Personajul principal trăieşte şi un conflict interior, determinat de poziţia sa socială.

retete pentru imbunatatirea vederii

Ambiţia lui Ion intră în conflict cu sărăcia în care se zbate, mai ales când personajul înţelege că pe tema viziunii cu prezentare nu este suficientă pentru a reface averea familiei, risipită de Alexandru Glanetaşu.

Sfâşiat între cele două porniri contradictoriipersonajul sfârşeşte tragic. Mai întâi, scena horei arunca o lumină asupra vieţii sociale rurale din satul Pripas.

Mult mai mult decât documente.

Intelectualitatea satului se bucura de un respect deosebit din partea ţăranilor şi de aceea jocul se opreşte când la hora îşi fac apariţia preotul Belciug şi familia învăţătorului Herdelea. Dar hora poate fi interpretată, în pe tema viziunii cu prezentare simbolistic, şi ca un joc al destinului pe tema viziunii cu prezentare atât mai mult cu cât în satul transilvănean al vremii hora reprezentat un bun prilej pentru întemeierea viitoarelor familii.

Jocul energic al dansatorilor evidenţiază bucuria şi vitalitatea tinerilor aflaţi la începutul traseului lor existenţial. Alegerea lui Ion de a parasii, împreună cu Ana, hora poate sugerea intenţia celor doi de a forţa limitele unui destin prestabilit.

Ion alege să o joace pe Ana, fata urâtă, dar boagata, deşi o iubeşte pe Pe tema viziunii cu prezentare, fata frumoasă, dar săracă. Scena nunţii ţărăneşti a lui Ion cu Ana este semnificativă pentru viziunea despre lume a autorului, în măsura în care se observa amestecul de tradiţional şi modern.

De la planul exterior, naratorul sondează în continuare conştiinţa celor doi miri, recurgând la tehnica modernă a stilului indirect liber.

medicamente pentru caroten vizual antrenament ocular pentru îmbunătățirea hipermetropiei

Dacă în scena horei Ion i se adresează cu diminutivul Anuţă, impulsivitatea, nepăsarea şi răceala iau locul falsei afecţiuni de la început; viclenia planului băiatului este dublată de inteligenţa cu care îi condiţionează pământurile lui Vasile Baciu în schimbul căsătoriei cu Ana. Aceasta devine din ce în ce mai conştientă că Ion nu o iubeşte, încolţindu-i în minte tot mai accentuat ideea morţii.

Mai întâi prin prezentarea vieţii ţărăneşti dintr-o nouă perspectivă, o viziune naturalistă, Derinat în Oftalmologie ţărănească fiind înfăţişată ca o lume a ambiţiilor, a suferinţelor şi a pasiunilor desăvârşite.

Autotul surprinde aspecte crude, atroce ale realităţii. Predomina interesul pentru grotes, monstruos. Putem lua ca exemplu pe Ana care a moştenit trăsăturile mamei sale, fiind considerată la fel de urâţica.