cele mai comentate

Masă de lectură pentru vedere. E iarnă – Vremea pentru citit

principiul schimbării punctelor de vedere

Directorul General al Bibliotecii Nationale, dl A. Rău, a salutat prezenţa înalţilor oaspeţi - reprezentanţi ai misiunilor externe şi ambasadelor acreditate la Chişinău, ai ministerelor RM, instituţiilor culturale, editurilor şi societatii civile. Dl Rău a menţionat importanţa semnării Acordului de Asociere dintre UE şi RM, acest fapt istoric fiind extrem de important şi pentru cultura naţională, care astfel obţine noi perspective de dezvoltare şi cooperare.

Transmissive optical sensors from old printers and scanners

Politicile europene în domeniul culturii în ultimul deceniu capătă o amploare remarcabilă, fiind considerate drept nişte oportunităţi excepţionale de consolidare a relaţiilor externe, dar şi un factor al creşterii economice. Uniunea Europeană, la elaborarea politicilor sale, se conduce de diverse instrumente, dar şi de rezultatele sondajului de opinie Eurobarometru, care reflectă percepţiile şi aşteptările cetăţenilor europeni şi constituie tabel de recuperare a vederii ajutor preţios la pregătirea, luarea deciziilor şi evaluarea activităţii structurilor UE.

Din anulCE efectueaza, la nivel european, Eurobarometrul « Acces şi participare la activităţi culturale », ceea ce demonstrează că CE acorda tot mai multă atenţie susţinerii masă de lectură pentru vedere promovării sectorului cultural.

  • Viziune 40 la sută
  • E iarnă – Vremea pentru citit
  • Imagine gratuită: lemn, carte, ochelari de vedere, lectură, banc
  • Acuitate vizuală pentru ochiul drept
  • stoarce, sala, vară, ceașcă, mare, vedere | Pikist
  • Arată tabelul de pe testul vederii
  • Teatrul de viziune bolshoi
  • Biblioteca 24H – Biblioteca Centrala UPT

Potrivit datelor acestui sondaj în domeniul culturii, cea mai răspândită formă de participare în ţările UE masă de lectură pentru vedere vizionarea sau audierea unui program cultural la Tv sau radio, după care urmează citirea unei cărţi. De asemenea, potrivit acestui sondaj lectura cărţilor scrise de un autor dintr-o altă ţară europeană este cea mai răspândiră formă de implicare în cultura altei ţări, iar o treime dintre europeni accesează internetul cel puţin o dată pe săptămână pentru a căuta subiecte pe teme culturale.

masă de lectură pentru vedere

În acest context, moderatorul Mesei Rotunde, dl Iurie Colesnic, a invitat participanţii să-şi împărtaşească opiniile asupra perspectivelor colaborării în domeniul traducerii, editării şi promovării carţilor la nivel european. Totodată, oportunităţile care apar odată cu asocierea politică şi economică cu UE ne vor apropia de familia europeană, acest fapt fiind posibil prin partajarea valorilor comune, respectului pentru unitate în diversitate, o continuă dezvoltare durabilă atît pe plan economic, social, dar şi cultural.

Sala de lectura cu program 24 de ore Condiții de utilizare Sala 24h este dedicată lecturii și studiului studenţilor. În intervalele când Biblioteca UPT este închisă, accesul este permis doar categoriilor care pot obţine accesul pe card conform Regulamentului Bibliotecii — studenţii UPT, studenţii altor universităţi care îndeplinesc condiţiile. Pentru o plată suplimentară, utilizatorii externi își pot rezerva o masă de studiu la Sala 24h. Condițiile și procedura rezervării le găsiți aici. Sala de lectură este deschisă 24 ore, cu excepţia intervalului orar 8.

Ambasada Franţei în RM are o activitate foarte constructiva în ţara noastră. Dl Petit Jérémie, Prim Consilier la Ambasara Franţei, Consilier de Cooperare şi acţiune culturală, a subliniat relaţiile strânse stabilite cu eduturile din RM, în special cu editura Cartier şi editura Arc, care traduc şi editează cărţi ale scriitorilor francezi.

La rândul sau, redactorul-şef al editurii Cartier, dl Emilian Galaicu-Păun, şi dl Iurie Bârsa, directorul editurii Arc, au salutat faptul că cetăţenii RM din aprilie curent pot circula liber în spaţiul UE şi astfel pot fi implicaţi mai mult în activităţile de cooperaree culturală, şi au solicitat autorităţilor RM să ofere şi cărţilor un regum liberalizat de circulaţie în spaţiul european.

unde mai bine să-ți testezi vederea

A fost adus exemplul Franţei, unde în cadrrul MAE există o structura care este responsabilă de promovarea culturii franceze în alte ţări.

De asemenea, reprezentanţii editurilor au solicitat ca Ministerul Culturii să ofere o asistenţă mai mare în ceea ce ţine de negocierea şi obţinerea drepturilor de autor, iar împreună cu Inspectoratul Fiscal să fie examinată posibilitatea scutirii activităţii editoriale de obligaţia achitării TVA, aceasta fiind o măsura extrem de necesară pentru susţinerea activităţii editoriale în RM şi au adus exemple pozitive în acest sens ale ţărilor europene, în special Turcia.

masă de lectură pentru vedere

Această practică a fost confirmată de reprezentanţii BN a Turciei, prezenţi la eveniment, care au menţionat despre susţinerea importantă pe care o acordă autorităţile Turciei dezvoltării sectorului cultural.

Spre exemplu, doar in anul operele scriitorilor turci au fost traduse în 58 de limbi străine de către 42 de edituri, aceste opere fiind difuzate în 62 de ţări. Dl Valeriu Stancu, scriitor şi editor din România, a apreciat înalt experienţa Turciei şi a remarcat faptul că în România, ca şi în RM, este extrem de necesar un program coerent de promovare a valorilor culturale româneşti în spaţiul european.

masă de lectură pentru vedere

Institutul Cultural Român, reprezentat la întrunire de catre acad. Valeriu Matei, desfăşoară o importantă activitate de susţinere a proiectelor culturale, şi mai ales de difuzare a cărţii româneşti în RM. Matei a menţionat importanţa elaborării şi implementării legislaţiei în domeniul culturii care să corespundă standardelor europene.

tehnician restaurare viziune viziune cu parașuta

Publicat de.