Leave a Reply

Funcțiile de bază ale vederii. Primii pași în explicarea vederii – Despre ochi

Conținutul

  Ochiul, organ al vederii Sarcina de lucru pentru elevi: Formați 7 grupe de elevi.

  nume de vedere diferit vizualizați dimensiunea tabelului

  A cincea grupă va căuta într-un atlas de anatomie pentru clasa a VII-a o imagine cu structura globului ocular care să conțină toate componentele amintite în lecția predată astăzi. În cazul în care imaginea găsită nu conține toate elementele, precizați care dintre acestea lipsesc, iar în cazul în care desenul nu este corect, precizați care sunt greșelile.

  În cazul în care acest film didactic prezintă informații eronate, precizați în scris care sunt greșelile.

  funcțiile de bază ale vederii

  Toți elevii vor accesa acest avizier pentru a vizualiza temele propuse funcțiile de bază ale vederii ceilalți colegi și le vor rezolva în caiete, astfel: toți elevii vor crea propoziții corecte pe baza cuvintelor psihicul și viziunea de norii de cuvinte; toți elevii vor vizualiza imaginea cu structura ochiului, filmul didactic cu disecția globului ocular, precum și precizările legate de acestea; dacă există greșeli în conținuturile prezentate de colegi, acestea vor fi menționate în caiet; toți elevii vor funcțiile de bază ale vederii în caiete testul creat cu aplicația VOKI.

  Prima parte a sarcinii de lucru crearea de conținuturi didactice și încărcarea acestora pe avizierul virtual trebuie realizată în maxim o săptămână. Cea de-a doua parte, rezolvarea temelor propuse de colegi, se va realiza de asemenea într-o săptămână de la publicarea acestora, astfel încât, în termen de două săptămâni, toți elevii vor prezenta tema.

  O2 să specifice care sunt organele anexe funcțiile de bază ale vederii globului ocular, enumerându-le și precizând rolul fiecăruia, pe baza analizării imaginii din manual.

  funcțiile de bază ale vederii de ce femeile au o vedere slabă

  O3 să recunoască tunicile globului ocular, indicând corect pe desenul de pe tablă cele trei tunici, în cel mult două minute; elevii să precizeze dispunerea și rolul fiecăreia dintre cele trei tunici, pe baza prezentării anterioare a acestor noțiuni de către profesor. O4 să descrie retina, precizând cel puțin trei caracteristici structurale ale acestei membrane; să indice pata galbenă și pata oarbă pe planșă sau pe desenul de pe tablă, pe baza prezentării anterioare a acestor noțiuni de către profesor.

  Anatomia: structura ochiului uman Cornea Corneea, stratul exterior al ochiului, este mai tot timpul umedă din cauza lichidului lacrimal care o acoperă.

  O5 să recunoască mediile refringente ale globului ocular, indicându-le corect pe planșă sau pe desenul de pe tablă și să precizeze cel puțin o caracteristică pentru fiecare, pe baza prezentării anterioare a acestor noțiuni de către profesor. Tip de activitate: Temă pentru acasă Sarcina de lucru se va realiza: În colaborare Modul probabil de desfășurare a activității: Elevii se vor împărți în 7 grupe, după preferințe sau în ordine alfabetică, câte elevi în grupă.

  Pentru alegerea sarcinii de lucru vor trage la sorți astfel încât să nu apară neînțelegeri. Fiecare elev va participa la realizarea sarcinii de lucru, contribuind cu idei pentru rezolvarea acesteia. Elevii se vor folosi de lecția predată la clasă pentru a rezolva corect temele.

  funcțiile de bază ale vederii

  Fiecare grupă va rezolva prima parte a sarcinii de lucru la timp o săptămânăreprezentantul fiecărei grupe va posta în avizierul virtual tema, astfel încât toți elevii vor putea viziona celelalte teme și vor rezolva partea a doua în termen de o săptămână, în caiete. Accesări:

  cartea ajută la nutriție și viziune broșură de vedere pentru antrenament