Slavici şi vatra satului

Viziunea satului la 0 5

Caragiale, unul dintre marii clasici ai literaturii române.

probleme de vedere în diabet masaj punctual pentru vedere

Este un prozator de formulă realistă tradițională, realismul viziunii fiind dublat de o viziune clasică asupra literaturii.

Opera lui Ioan Slavici reprezintă un semn de maturizare a prozei ardelene după lungi și anevoioase dibuiri.

Satul românesc, temelia autenticei noastre istorii

Slavici este cel dintâi nuvelist român care știe să surprindă lumea satului din interior, deschizând o perspectivă nouă, de profunzime, în cercetarea conștiințelor și psihologiilor umane contemporane, care era în vogă în Europa, însă neutilizată de iluștrii săi predecesori. Dintre marii prozatori români, Slavici este primul care provine din mediul țărănesc, acest lucru având urmări asupra operei sale, atât în privința tematicii scrierilor cât și în expresia artistică.

Aceste nuvele au marcat în mod esențial traiectoria prozei românești, noutatea cea mare a acestor nuvele constând în conținut, în fenomenele de viață pe care le explorează și rigoarea cu care le expune.

Ferma didactică Moara Domnească

Realismul acestor nuvele crește din tablouri și scene de viață rurală, dar e susținut de interesul autorului pentru sufletul țărănesc, a cărui analiză Ioan Slavici o produce printre primii la noi. Unitatea de bază a vieții satului o constituie familia, relațiile între părinți și copii ocupând un loc privilegiat în atenția prozatorului.

video patologie oftalmologie twitch pleoapa

Foarte importantă, pentru indivizii ce-l compun, este opinia grupului, gura satului, o instanță care păzește norma morală după care sunt judecați oamenii și faptele lor. Principalele virtuți cultivate în casa țăranului, și apreciate viziunea satului la 0 5 sat, sunt cinstea și hărnicia.

  1. Slavici şi vatra satului - ARADON
  2. Cum poate fi tratată hipermetropia
  3. Elogiu satului românesc - Ziarul Metropolis | Ziarul Metropolis
  4. Vă prezentăm integral acest excepțional discurs, considerat una dintre cele mai frumoase evocări ale satului românesc realizate vreodată.
  5. Dorin Stănescu - 06 Ian, Momentul interbelic a reprezentat o bună ocazie pentru a proiecta lumea complexă a satului, rolul său vital de izvor al națiunii române, în centrul temelor de reflecție filosofică, al creațiilor literare, precum și în sfera de interes a cercetărilor sociologice, dacă ne raportăm la demersul gustian.

Opera lui Ioan Slavici, de la nuvelă la roman și memorialistică, se constituie ca o monografie a satului transilvănean pe care îl scrutează cu ochiul scriitorului medicamente care îmbunătățesc rapid vederea și al etnografului, prezentând oameni și locuri, obiceiuri și tradiții.

Lumea țărănească din care sunt desprinși oamenii din opera slaviciană este stăpânită de tradiții și obiceiuri puternice, dar scriitorul, cu toate că ține și el mult la ele, nu le viziunea satului la 0 5 numai pentru pitorescul lor, ci pentru ca de pe fundalul lor să se desprindă mai bine, fie caracterele, fie o întreagă colectivitate umană. Slavici descrie în operele sale lumea satului transilvănean surprins în clipele rituale, la logodnă, la praznic, la horă, la clacă, pețitulobiceiurile de Paști.

Articole recomandate

Dar târgul le oferă calfelor prilejul de a-și arăta destoinicia. Ioan Slavici este unul dintre numele cu rezonanță ale literaturii române clasice. Slavici rămâne un maestru al analizei psihologice în literatura română. Iosif, mai înainte ; recent, Liviu Rebreanu, și Lucian Blaga însumează o contribuție capitală la zestrea noastră estetică.

Slavici era, în felul lui, un realist, observa viața așa cum este și o traducea artistic în proză.

viziunea satului la 0 5

Dumitru Mihăilescu.