Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Viziune sinoptică

Conținutul

  viziune sinoptică

  Search Teologia și istoriografia evangheliilor Cursul din semestrul II. Unitatea sistematică în prezentarea evangheliilor este garantată de centralitatea hristologiei și a ideii mesianice. Pe baza evangheliilor sinoptice se conturează faţa umana şi dumnezească a lui Isus Christos.

  viziune sinoptică

  Studentul va face cunoştinţă cu momentele importante ale activităţii sale publice, cu predica sa despre Împărăţia lui Dumnezeu, minunile sale mesianice, patimile Lui, moartea sa mântuitoare pe cruce şi învierea lui viziune sinoptică morţi.

  Competențe Competențe specifice Studentul îşi formează o imagine de ansamblu despre concepţiile specifice ale cărţilor din Noul Testament, descoperind în acelaşi timp trăsăturile comune, care asigură unitatea cărţilor canonice din Noul Testament.

  viziune sinoptică

  Studentul devine conştient că în scrierile lor evanghelişti au istorisit nu numai istoria vieţii lui Iisus, ci au şi mărturisit despre caracterul mesianic a persoanei Sale şi despre ţelul răscumpărător al jertfei Sale pe Cruce.

  Studentul se deprinde să facă distincţie între părţile istorice şi cele kerigmatice ale evangheliilor sinoptice. Viziune sinoptică însuşeşte învăţătura lor despre persoana lui Hristos, despre caracterul sfânt viziune sinoptică Bisericii, despre voinţa şi munca mântuitoare a lui Dumnezeu şi despre credinţa creştinilor în viaţa veşnică.

  cum să îmbunătățim dioptria vederii pentru viziune combinată

  Studentul îşi însuşeşte capacitatea viziune sinoptică a formula mesajul sfintelor evanghelişti despre istoria pământească a lui Isus Hristos şi despre moartea sa mântuitoare şi de a-l transmite în limbajul omului modern. Studentul este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o anumită situație, și dispune de aptitudini dialogic irenice. Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea viziune sinoptică profesională pe care o urmează să desfășoare.

  leucocite 10-20 în câmpul vizual

  Structura cursului.