KudoZ™ translation help

Verificator de vedere. Au fost utile aceste informații?

Cerințele aplicabile celor trei situații sunt adeseori asemănătoare, dar utilizarea unor referințe încrucișate între capitole trebuie să se limiteze la minimum, pentru a îmbunătăți lizibilitatea textului. Prin urmare, pot apărea repetiții.

TEST DE ATENŢIE !!! TEST VIZUAL ILUZII OPTICE!

Este important pentru credibilitatea EMAS ca regulamentul să se aplice în mod similar atât pe teritoriul UE, cât și în afara acestuia. În acest sens, trebuie să fie luate în considerare diferențele și dificultățile de punere în aplicare a anumitor elemente specifice ale EMAS, cum ar fi conformarea legală.

Verificator metrolog sau tehnician metrolog

Organismele competente din statele membre care permit înregistrarea organizațiilor din țări terțe trebuie să adopte proceduri specifice pentru a se asigura echivalența sistemelor EMAS pe teritoriul UE și în afara acestuia. Relațiile istorice, economice și culturale dintre statele membre ale UE și țările terțe pot promova punerea în aplicare a EMAS în țările terțe și la nivel global, constituind o modalitate de facilitare a extinderii EMAS în întreaga lume. Centru de management înseamnă un amplasament, diferit de sediul central al organizației cu amplasamente multiple, care este desemnat special în scopul înregistrării în temeiul regulamentului EMAS și la nivelul căruia se asigură controlul și coordonarea sistemului de management de mediu.

Organism competent principal înseamnă organismul competent responsabil cu procedurile de înregistrare colectivă la nivelul UE, de înregistrare a organizațiilor din țări terțe și de înregistrare globală. Notă: Articolul 3 alineatul 3 din regulamentul EMAS se referă la determinarea organismului competent principal.

Cu alte cuvinte, în primul rând este necesar ca statul membru să prevadă înregistrarea organizațiilor din țări terțe, iar în verificator de vedere doilea rând trebuie să fie disponibili verificatori acreditați sau autorizați pentru efectuarea de verificări în țările terțe în care sunt situate amplasamentele incluse în procedura verificator de vedere înregistrare.

  1. Verificator de Proiecte MEC | Servicii Electrician Gradul IV B
  2. Verificarea ortografiei înainte de trimiterea unui mesaj în Outlook Aplicațiile Office pentru Mac verifică automat erorile potențiale de ortografie și gramatică pe măsură ce tastați.
  3. ВР начала неистово мигать, когда ядро захлестнул черный поток.
  4. Verificator metrolog sau tehnician metrolog - SC METROSENZOR SRL
  5. Verificarea ortografică și gramaticală în Office - Asistență Office
  6. Vedere umedă a corneei
  7. Viziunea nu se concentrează
  8. Она снова начала нажимать кнопки и снова услышала за дверью этот же звук.

Legislația aplicabilă și conformarea legală în statele membre ale UE 3. Organizațiile trebuie să respecte fără excepție dispozițiile legale naționale și de la nivelul UE aplicabile amplasamentelor incluse în înregistrarea în cadrul EMAS. Conform anexei IV punctul B litera g din regulamentul EMAS, declarația de mediu a organizațiilor include o trimitere la cerințele legale aplicabile verificator de vedere la mediu.

În cadrul procedurii de verificare, verificatorii controlează toate permisele sau autorizațiile de mediu aplicabile organizației sau orice alt tip de dovadă în conformitate cu sistemul juridic în vigoare în statul membru în care este situat amplasamentul. Sarcinile organismelor competente 3. În cazul înregistrării colective la nivelul UE, determinarea organismului competent principal se face în funcție de localizarea sediului central sau a centrului de management al organizației în această ordine.

Sinonime, declinări si rime ale cuvantului verificator

În cazul înregistrării colective la nivelul UE, organismul competent principal cooperează numai cu toate organismele competente din statele membre în care sunt situate amplasamentele incluse în procedura de înregistrare colectivă. Organismul competent principal este responsabil de înregistrare și va coordona procedura cu alte organisme competente. Organismul competent principal nu înregistrează, suspendă, radiază sau reînnoiește înregistrarea unei organizații dacă organismul competent dintr-un alt stat membru, în care sunt situate amplasamente ale organizației incluse în înregistrare, nu este de acord cu înregistrarea, suspendarea, radierea sau reînnoirea a se vedea punctele 3.

Verificator de vedere cum se precizează la punctul 3. Organismele competente își coordonează activitățile cu organismele de acreditare și de autorizare din statele membre, pentru a se asigura că atât autoritatea competentă cât și organismul de acreditare sau de autorizare sunt în măsură să își îndeplinească sarcinile în mod coordonat.

800 - 994 €

Forumul organismelor competente stabilește și aprobă principiile generale și procedurile specifice de coordonare între organismele competente, în termen de șase verificator de vedere de la adoptarea prezentului document de orientare.

Acestea vor fi apoi înaintate spre adoptare în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 48 alineatul 2 și la articolul 49 alineatul 3 din regulamentul Verificator de vedere. În eventualitatea unor litigii între organismele competente, trebuie păstrate dovezi scrise ale comunicărilor, precum scrisori, e-mailuri sau faxuri.

Formularele menționate anterior includ, ca anexă care poate fi actualizată, o listă a taxelor aplicabile privind toate statele membre.

Navigare în articole

Sarcinile verificatorilor acreditați sau autorizați 3. În capitolele V și VI din regulamentul EMAS se stabilesc normele generale aplicabile verificatorilor de mediu EMAS, atât în ceea ce privește acreditarea sau autorizarea acestora, cât și procedurile de verificare. Verificarea sistemului de management de mediu și validarea declarației de mediu EMAS trebuie să se efectueze de către verificator de vedere verificator de mediu EMAS care este acreditat sau autorizat în domeniul de aplicare relevant în conformitate cu codurile NACE   2.

În cazul înregistrării unei organizații cu amplasamente și activități multiple, acreditarea verificatorului verificatorilor trebuie să acopere toate codurile NACE care corespund amplasamentelor și activităților organizației. Dacă un verificator nu este acreditat sau autorizat pentru toate codurile NACE corespunzătoare, este necesară participarea, în cooperare, a altor verificatori de mediu acreditați.

exerciții pentru o bună viziune

Rămâne la latitudinea organizației care solicită înregistrarea să decidă dacă dorește să facă apel la mai mulți verificatori acreditați, luând în considerare articolul 4 din regulamentul EMAS.

Pe lângă lipsa de verificatori acreditați pentru codurile NACE relevante, organizațiile pot avea și alte motive de a folosi mai mulți verificatori, cum ar fi experiența locală, cunoștințele lingvistice sau dorința de a combina verificarea EMAS cu certificarea în privința altor norme.

Toți verificatorii care cooperează trebuie să semneze declarația menționată la articolul 25 alineatul 9 din regulamentul EMAS, precum și declarația de mediu Verificator de vedere. Fiecare verificator participant este responsabil pentru rezultatul părții părților din verificare corespunzând propriului său domeniu de competență care este asociat, în principal, cu anumite coduri NACE.

Semnarea aceleiași declarații de către toți verificatorii permite organismului competent principal să identifice toți verificatorii participanți. Prin urmare, grație cooperării organismelor competente care, la rândul lor, își coordonează activitățile cu organismele de acreditare și autorizareorganismul competent principal poate verifica dacă toți verificatorii participanți au respectat obligația de notificare prealabilă menționată la articolul 23 alineatul 2 din regulamentul Verificator de vedere.

Meniu de navigare

Aceasta permite, de asemenea, organismului competent principal să verifice dacă codurile NACE ale verificatorilor participanți corespund codurilor organizației în cauză. Verificatorii de mediu acreditați sau autorizați într-un stat membru sunt autorizați să intervină în alte state membre. Verificatorii trimit o notificare organismului de acreditare sau de autorizare din statul sau statele membre în care aceștia intenționează să intervină, cu cel puțin patru săptămâni înainte de începerea activităților.

Organismul competent transferă în acest caz raportul de supraveghere organismului competent principal care este responsabil de înregistrarea colectivă la nivelul UE. Dacă un verificator constată o situație de neconformitate în timpul verificării efectuate în vederea primei înregistrări, acesta nu semnează declarația menționată la articolul 25 verificator de vedere 9 din regulamentul EMAS și nici declarația de mediu EMAS. Dacă un verificator constată un caz de neconformitate în perioada de valabilitate a înregistrării sau în momentul reînnoirii, poate să raporteze organismului competent principal că organizația în cauză nu mai respectă cerințele EMAS.

cele mai bune teste de vedere viziune minus 0 25

La reînnoirea înregistrării EMAS, verificatorul poate semna declarația menționată la articolul 25 alineatul verificator de vedere și declarația de mediu EMAS actualizată numai în cazul în care organizația demonstrează că chirurgia vederii contra luat măsuri colaborând cu autoritățile de aplicare a legii pentru a asigura restabilirea conformării legale.

Dacă organizația nu inițiază suficiente măsuri pentru rezolvarea problemei de conformitate, verificatorul nu validează declarația actualizată și nu semnează declarația și declarația de mediu EMAS. Organizația comunică într-un stadiu timpuriu cu verificatorul verificatorii și cu organismul competent principal pentru a clarifica problemele lingvistice cu privire la documentele necesare pentru înregistrare, ținând cont de dispozițiile articolului 5 alineatul 3 și ale anexei IV punctul D la regulamentul EMAS.

Organismul competent principal verifică informațiile conținute în cerere și comunică verificator de vedere această privință cu celelalte organisme competente implicate. Aceasta înseamnă că organismele competente în cauză informează organismul competent principal cu privire la validitatea informațiilor privind amplasamentele verificator de vedere implicate.

Organismele competente implicate verifică, prin intermediul organismelor de acreditare și de autorizare, pentru propriile state membre, dacă verificatorul verificatorii participant participanți la procedura de înregistrare este sunt acreditat acreditați sau autorizat autorizați pentru toate verificator de vedere NACE corespunzătoare procedurii de înregistrare. Aceasta implică și controlul de către autoritatea competentă al notificării verificator de vedere verificatorilorcare trebuie să fie corectă și făcută la timp cu cel puțin patru săptămâni înainte de fiecare verificare efectuată într-un stat membruîn conformitate cu articolul 24 alineatul 1 din regulamentul EMAS.

redobândiți-vă vederea miopie

În cazul în care competența verificatorului nu este aprobată de organismul de acreditare și de autorizare, acesta poate obliga verificatorul să respecte cerințele relevante sau poate informa organismul competent cu privire la această problemă.

Eficacitatea activităților de supraveghere ar putea avea de suferit în lipsa acestei comunicări minime între organismele competente și organismele de acreditare și de autorizare, precum și între organismele competente și organismul competent principal.

În cazul unei decizii negative, organismul competent informează organismul competent principal în privința motivelor acesteia sub forma unei declarații. Deoarece această declarație este obligatorie, organismul competent principal poate fie să decidă oprirea procedurii de înregistrare colectivă până la îndeplinirea cerințelor regulamentului caz în care niciun amplasament nu este înregistrat în cadrul EMASfie să informeze organizația că verificator de vedere continua procedura de înregistrare colectivă fără amplasamentul contestat.

verificator de vedere

Vă mulțumim pentru feedback!

După luarea deciziei de înregistrare, organismul competent principal informează toate organismele naționale competente implicate, care la rândul lor își informează autoritățile de aplicare a legii. Notă: Comisia Europeană încurajează organismele competente implicate să își transmită reciproc datele de contact ale autorităților lor de aplicare a legii, pentru a facilita schimbul de informații între organismele competente și autoritățile de aplicare a legii, în eventualitatea în care acestea din urmă nu ar avea cunoștință de unele situații de neconformitate.

Alte traduceri Mr President, MEPs have an important role to play in scrutinising decisions on health claims. Dle președinte, deputații au un rol important de jucat în examinarea deciziilor privind mențiunile de sănătate.

Monitorizarea conformării legale la nivel național este asigurată de autoritățile naționale de aplicare a legii și de verificatori în cadrul procedurii de verificare. Dacă aceste autorități descoperă o situație de neconformitate, trebuie să informeze organismul național competent, care la rândul său informează organismul competent principal.

  • Sala de operație pentru tratamentul miopiei
  • Rău pentru vedere și viață

Atunci când un organism competent din statul membru în care este situat un amplasament al organizației care solicită înregistrarea colectivă în cauză deține dovezi ale încălcării cerințelor legale aplicabile, plângeri sau orice alte informații relevante verificator de vedere la îndeplinirea cerințelor privind înregistrarea, reînnoirea, suspendarea și radierea, acesta transmite fără întârziere organismului competent principal un raport de supraveghere care prezintă problema.

Unele state membre verificator de vedere obligația de a percepe taxe în conformitate cu legislația lor națională. Prin urmare, organismul competent principal nu este în măsură să ia decizii în privința taxelor stabilite în conformitate cu legislația altor state membre.

atestat verificator | din română în engleză | Construcţii/Inginerie civilă

Rolul organismului competent principal în materie de taxe se va limita la informarea organizației cu privire la valoarea totală și la taxele separate care trebuie să fie achitate organismelor naționale competente implicate în procedura de înregistrare. De asemenea, acesta va informa organizația că toate organismele competente în cauză percep taxele aferente pentru înregistrarea amplasamentelor naționale implicate într-o procedură de înregistrare colectivă, direct amplasamentelor naționale respective ale organizației solicitante.

Toate organismele competente în cauză informează organismul competent principal că taxele au fost într-adevăr plătite înainte de înregistrare, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 litera d din regulamentul EMAS. Notă: Comisia Europeană încurajează puternic statele membre să studieze toate posibilitățile de a reduce taxele aplicabile organizațiilor care solicită înregistrarea colectivă.

În cazul înregistrării colective, doar organismul competent principal va avea cheltuieli administrative comparabile cu cele ale unei înregistrări normale, în timp ce organismele competente în cauză verificator de vedere fi mai puțin implicate și, în consecință, vor avea costuri mai mici.