“Ceea ce s-a intamplat astazi aici a fost o lectie de solidaritate umana”

Lecție de viziune umană

Această lecţie se va concentra asupra rolului central pe care Prima Viziune îl are în doctrina Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi asupra rolului Salvatorului în acea viziune. În această lecţie, se va sublinia, de asemenea, faptul că studiul despre Prima Viziune ne întăreşte credinţa în Dumnezeu Tatăl şi în Isus Hristos. Lecturi suplimentare Gordon B.

lecție de viziune umană pentru viziune combinată

După lecție de viziune umană, rugaţi cursanţii să compare acest fragment cu zilele noastre, arătând asemănările dintre experienţa lui Joseph Smith în legătură cu lecție de viziune umană adevărului şi experienţele celor care caută adevărul în zilele noastre.

Răspunsurile trebuie să includă următoarele: Existau multe neînţelegeri între diferitele biserici. Folosindu-se de logica şi inteligenţa sa, Joseph Smith nu a putut să afle care biserică era adevărată.

lecție de viziune umană diabet și vedere

Conducătorii religioşi interpretau aceleaşi fragmente din scripturi în moduri diferite. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Joseph Smith — Istorie Apoi, adresaţi membrilor clasei întrebarea: De ce credeţi că Satana a încercat să-l împiedice pe Joseph Smith să se roage? Răspunsurile pot să includă: Satana îl cunoştea pe Joseph Smith din lumea premuritoare şi ştia că misiunea prerânduită a lui Joseph era aceea de a restaura adevărul pe pământ.

Tatăl şi Fiul i s-a arătat lui Joseph Smith

Satana a încercat să prevină acest lucru. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Joseph Smith — Istorie şi să noteze doctrine care rezultă din mărturia lui Joseph Smith. După ce le-aţi acordat suficient timp, invitaţi cursanţii să împărtăşească doctrinele pe care le-au identificat.

picături pentru vedere aloe dubynin vederea creierului

Expuneţi următoarea declaraţie a vârstnicului Christoffel Golden jr. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, şi a spus, arătând către celălalt — Acesta este Fiul Meu Iubit. Cum aţi descrie importanţa Primei Viziuni a lui Joseph Smith pentru teologia sfinţilor din zilele din urmă?

cum să înțelegem că viziunea a scăzut

În timp ce cursanţii răspund, subliniaţi următorul lucru: prin viziunea primită de Joseph Smith, în care Tatăl şi Fiul i s-au arătat, s-au restaurat multe adevăruri importante pe pământ. Cum aţi descrie importanţa Primei Viziuni a lui Joseph Smith celor care caută adevărul astăzi?

Expuneţi următoarea declaraţie a preşedintelui Gordon B. Ce întreabă oamenii despre noi? Cursanţii trebuie să înţeleagă că, dacă relatarea lui Joseph Smith este falsă, atunci restaurarea Bisericii lui Isus Hristos nu a avut loc; dar, dacă relatarea lui Joseph Smith este adevărată, atunci restaurarea a avut loc şi Evanghelia restaurată este adevărată. Cum aţi dobândit o mărturie despre adevărul Primei Viziuni?

istoria prescurtată a omenirii: Lecţia IX - Viziuni imperialiste

Invitaţi cursanţii să înceapă să se gândească la ceea ce ar putea să facă pentru a primi din nou confirmarea adevărului Primei Pe tema viziunii cu prezentare. Împărtăşiţi următoarea afirmaţie făcută de vârstnicul Neil L.

Citiţi-o des. Puteţi înregistra mărturia lui Joseph Smith cu vocea voastră, o puteţi asculta frecvent şi o puteţi împărtăşi prietenilor.

Din ea învăţăm, de asemenea, ce trebuie să facem pentru a trăi din nou în prezenţa Tatălui Ceresc şi a lui Isus Hristos. Lecturi suplimentare L. Sugestii lecție de viziune umană predare Doctrină şi legăminte 76 Înţelegeri fundamentale cu privire la viaţa de după moarte Explicaţi că, în anulmulţi creştini aveau una dintre următoarele două credinţe în legătură cu raiul şi iadul, descrise uneori drept concepţia «tradiţională» şi cea «universală». Concepţia «tradiţionaţă» era simplă, raiul era pentru cei neprihăniţi şi iadul pentru cei neascultători. Concepţia «universală» era aceea că Dumnezeu nu-i va pedepsi pentru eternitate pe cei păcătoşi, deoarece toţi vor fi salvaţi în împărăţia lui Dumnezeu în cele din urmă.

Înainte de a continua, explicaţi cursanţilor că Prima Viziune lecție de viziune umană a fost singura dată când Salvatorul i-a vizitat pe Joseph Smith şi pe alţii în această dispensaţie. L-a prezentat pe Fiul Său.

lecție de viziune umană brânza este rea pentru vedere

Întrebaţi cursanţii, de asemenea, dacă s-au gândit vreodată de ce este importantă în mod special această parte a Primei Viziuni. McConkie, 3 volume [], De atunci înainte, Isus Hristos a fost Cel care i-a îndrumat pe slujitorii Săi pe pământ şi a dat revelaţii şi îndrumare profeţilor. În cadrul Primei Viziuni, care dintre Personaje i-a răspuns lui Lecție de viziune umană Smith la întrebarea care confesiune era cea adevărată? Cursanţii trebuie să înţeleagă următorul adevăr: De la căderea lui Adam şi a Evei, toată revelaţia a venit prin intermediul lui Isus Hristos.

„Viziunea”

În ce mod înţelegerea acestui model al revelaţiei vă ajută să aveţi încredere în veridicitatea relatării profetului despre viziunea sa? Prima Viziune ne ajută să dobândim mai mare credinţă în Isus Hristos Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. Potrivit celor declarate de preşedintele Uchtdorf, ce binecuvântare decurge din faptul că învăţăm despre Prima Viziune?

Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, dar trebuie să înţeleagă următorul principiu: Pe măsură ce învăţăm despre Prima Viziune, dobândim o credinţă lecție de viziune umană mare în Dumnezeu Tatăl şi în Fiul Său, Isus Hristos. În ce mod faptul că învăţăm despre vizita făcută lui Joseph Smith de Tatăl şi Fiul ne întăreşte credinţa în Ei? Răspunsurile pot să includă următoarele: Prima Viziune reprezintă o altă mărturie că Ei trăiesc, ne asigură că Ei sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă oamenilor şi este o dovadă a faptului că Ei aud şi răspund la rugăciuni.

Curs leadership online - Cum să-ți conduci eficient echipa pentru a genera rezultate?

Ce rol are Prima Viziune în mărturia voastră despre restaurare? Ce aţi putea face în săptămâna următoare care să vă întărească mărturia despre Prima Viziune sau să vă ajute să obţineţi o confirmare a acesteia?

“Ceea ce s-a intamplat astazi aici a fost o lectie de solidaritate umana”

Încurajaţi cursanţii să petreacă timp în zilele următoare meditând şi rugându-se în legătură cu Prima Viziune. Invitaţi-i să consemneze gândurile şi sentimentele pe care le au despre experienţa sacră a lui Joseph Smith.

Materiale de citit pentru cursanţi.

gâtul doare vederea capului deteriorat transcrierea vederii