(PDF) Kinesiologie-functionala | Jalba Iulia - cubicsuite.ro

Cercuri vizuale de kinesiologie educațională, KINESIOLOGIE - Facultatea de Educatie Fizica si Sport Oradea

Psihologia sportului de performanță cuprinde aspecte fundamentale privind procesele, stările şi însuşirile psihice ale personalităţii sportivului, relevând lucruri esenţiale în pregătirea sportivului, solicitările psihice şi aduce mărturii despre stările psihice de limită în sport etc.

Încărcat de

Din perspectiva modernă psihologia sportului include şi elemente de asistenţă psihopedagogică în sport. Promovarea principiului de asistenţă psihopedagogică în sport  se facilitează în principal pe competenţe, resurse şi forţe ce contribuie la dezvoltarea personală şi socială a individului în activitatea sportivă.

cercuri vizuale de kinesiologie educațională muguri de cartofi de vodcă pentru viziune

Realizarea lucrării date a pornit de la oportunitatea de a oferi studenţilor şi masteranzilor, viitori specialişti în domeniul asistenţă psihopedagogică a sportivilor suport teoretico-metodologic care va facilita procese de studiu la orele de curs şi seminar. În cadrul acestora masteranzii vor fi familiarizaţi cu limbajul de specialitate care permite dialogul cu specialiştii din domeniul vast al sportului.

Pe parcursul cursului o cercuri vizuale de kinesiologie educațională deosebită se acordă aspectelor aplicative privind modalităţi de tehnologii a antrenamentului  sportivilor. Studierea disciplinei psihologia sportului presupune formarea la masteranzi a următoarelor componente: cognitive, instrumental aplicative, atitudinale: Obiective generale 1.

cum afectează permanganatul de potasiu vederea lipsa vederii la un ochi 20

Volumul se axează pe familiarizarea cu conceptele şi problematica complexului psihologiei sportului de performanță. Analiza proceselelor cognitiv-afective şi educaţionale ale omului angajat în activitatea fizică şi sportivă, comportamentul acestuia, precum şi descrierea manifestării motrice a sportivului în contextul antrenamentului. Introducere în fenomenologia psihologiei sportului de performanță.

Studiul psihomotricităţii şi a capacităţilor motrice ale sportivului. Familiarizarea cu conceptul de stare psihică din perspectiva disciplinei psihologia sportului de performanță.

cercuri vizuale de kinesiologie educațională

Studiul psihanalizei şi al principalelor psihoterapii psihodinamice. Înţelegerea importanţei reglării şi autoreglării stărilor psihice pentru activitatea sportivă.

  • Mă bucur pentru această întâlnire.
  • KINESIOLOGIE - Facultatea de Educatie Fizica si Sport Oradea
  • Cadrul general şi ariile de investigaţie a Kinesiologiei.

Familiarizarea cu formarea deprinderilor psihice în cazul sportivilor. Studiul antrenamentului şi al rolului său în activitatea sportivă. Utilizarea relaxării în activitatea sportivă. Înţelegerea funcţionării antrenamentului mental Familiarizarea cu fenomenul sugestiei, autosugestiei şi gândirii pozitive.

Relevanţa hipnozei în activitatea sportivă.

Previzualizare:

Cunoaşterea fenomenului de stres în activitatea sportivă. Familiarizarea cu strategiile de adaptare şi rezolvarea de probleme la apariţia stresului în activitatea sportivă 2.

  • Conţinutul exerciţiului fizic este astfel structurat încât să conducă la realizarea scopului final al educaţiei fizice sau sportului.
  •  - Прости, что я тебе лгал.

Cerinţe preliminare Se impune ca studentul să-şi fi însuşit, cel puţin la nivel mediu, conceptele de bază ale disciplinelor psihologie generală, concepte precum senzaţii, percepţii, reprezentări, gândire, cogniţii şi afecte, agresivitate, deprindere psihică, stări de ralaxare etc.

Conţinutul materialului de studiu. Organizarea pe unităţi de studiu Materialul de studiu cuprinde informaţii referitoare la obiectul de studiu al disciplinei, precum şi despre caracteristicile psihologice ale diferitelor sporturi, asistenţa psihologică a sportivului, problemele psiho-sociale ale sportului, relaxare etc.

  1. Examen Kinesiologie
  2. (PDF) KINESIOLOGIE – ŞTIINTA MIŞCARII | Serban Vladimir Stefan - cubicsuite.ro
  3.  Отлично.
  4. Стратмор просиял и, протянув руку, коснулся ее плеча.

Unitate de studiu 1: Fundamentele Psihologiei sportului de performanţă Această primă unitate de studiu asigură o introducere în problematica psihologiei sportului prezentarea ocupându-se de elemente legate de principalele probleme ale psihologiei sportive cât şi de caracteristicile psihologice ale activităţii sportive.

Scopul acestei unităţi de studiu este de a permite studentului contactul cu psihologia cercuri vizuale de kinesiologie educațională încadrând-o ca ramură de sine stătătoare a psihologiei.

cercuri vizuale de kinesiologie educațională

Unitate de studiu 2: Categoriile sau domeniile psihologiei sportului.