Viziune / Misiune / Valori

Cercetare asupra viziunii. Viziune / Misiune / Valori

Conținutul

    Reîncarcă pagina Strategia Cercetare asupra viziunii Ulterior primei Cercetare asupra viziunii Naționale de CDIelaborată prin metode prospective în cadrul unui proces complex de consultare, România a trebuit să-și actualizeze viziunea asupra sistemului de CDI prin identificarea nevoilor interne și raportarea la obiectivele Strategiei Europa și Politicii de Coeziune.

    În urma procesului de licitație UEFISCDI, împreună cu un consorțiu format din 11 parteneri și parteneri asociați alcătuit din organizații de cercetare, institute de învățământ superior și societăți comerciale cu specific de cercetare, a fost desemnată drept organizație coordonatoare a proiectului:  Elaborarea Strategiei Naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada Strategia este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare PNCDI III şi prin Programul operaţional "Competitivitate" - axa prioritară "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susţinerea afacerilor şi competitivitate".

    cercetare asupra viziunii ciocnirea diferitelor puncte de vedere